CZK

Zvolte měnu

Ochrana osobních údajů

Zavázali jsme se chránit soukromí našich zákazníků. Jsme zcela transparentní ohledně našich postupů shromažďování informací. Přečtěte si laskavě tohoto upozornění, které popisuje naši politiku ochrany soukromí.

Ke zpracování Vaší objednávky potřebujeme znát Vaše jméno, e-mailovou adresu, doručovací adresu, číslo kreditní / platební karty, její bezpečnostní kód a datum platnosti. Nebudeme o Vás shromažďovat žádné informace které nám neposkytnete výslovně a vědomě. Informace, které shromažďujeme, budou přesné a aktuální. Můžete je kdykoli zkontrolovat, kontaktujte laskavě naše zákaznické oddělení. Veškeré případné nepřesnosti, které nám nahlásíte, okamžitě opravíme.

Shromažďujeme informace o našich zákaznících prostřednictvím žurnálů serverů, cookies, objednávkových formulářů a soutěží. Cookie je soubor, který webový prohlížeč uloží na pevný disk Vašeho počítače pro účely vedení záznamů. Informace shromážděné tímto způsobem mohou být použity k Vaší identifikaci, pokud nezměníte nastavení prohlížeče. Cookie neukládá žádné informace o kreditních / platebních kartách ani o heslech. Pro bližší informace viz naší Politiku ohledně cookies.

E-mailová adresa zákazníka se používá pro propagační účely pouze se souhlasem (přihlášení ke zpravodaji) .

Máme obchodní a technické partnery, se kterými sdílíme data za účelem zpracování objednávek a plateb kreditními a platebními kartami a poskytování různých služeb, včetně ochrany proti podvodům. Jsou vázáni smlouvami o ochraně údajů a musí zpracovávat osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí. Měli byste si být vědomi toho, že pokud nás policie nebo jiný regulační orgán vyšetřující podezření na nezákonnou činnost požádá o Vaše osobní údaje, jsme oprávněni je poskytnout.

Pokud si nepřejete, abychom Vaše údaje tímto způsobem používale, změňte laskavě nastavení svého účtu. Pokud podpovíte na odkaz "odhlásit" z reklamní poště, zajistíte tím také, že Vaše jméno bude odstraněno z naší mailing list.  

Tato webová stránka používá průmyslový standard SSL pro zabezpečenou komunikaci (včetně transakcí kreditními kartami). SSL je komunikační protokol pro přenos důvěrných informací na internetu. Funguje tak, že data přenášená přes spojení SSL se zašifrují. Když zadáte objednávku, vaše osobní údaje (včetně údajů o kreditní / platební kartě) se zašifrují a poté jsou odeslány přes Internet pomocí připojení SSL. Nikdo tak nemůže přenášená data přečíst nebo k nim získat přístup.

Je důležité, abyste se chránili proti neoprávněnému přístupu k Vašemu heslau a Vašemu počítači. Pokud používáte sdílený počítač, ujistěte se, že se po skončení odhlásíte.

Kromě záruk poskytovaných společností jsou Vaše osobní údaje chráněné ve Spojeném království podle Zákona o ochraně osobních údajů (dále jen "Zákon"). Podle Zákona jsme jako registrovaný Správce údajů povinni zajistit, mimo jiné, aby s data, která o Vás máme, byla zpracovávána v souladu se zákonem a spravedlivě. Měla by být přesná, relevantní a nepřesahující míru. Tam, kde jsou tyto informace nutné, by měly být udržovány v aktuálním stavu a neměly by být uchovávány déle, než je nutné. Měly by být uloženy bezpečně, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu dalších osob.

Riziko internetového podvodu bereme velmi vážně. Jelikož objem podvodných transakcí kreditními kartami narůstá, vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že všechny objednávky jsou pečlivě prověřeny pomocí již poskytnutých údajů. Je možné, že Vás kontaktujeme za ůčelem dodatečné bezpečnostní kontroly a v takovém případě Vás žádáme o spolupráci. Podvodné transakce nebudeme tolerovat a nahlásíme je příslušným orgánům.

 

DOBRÝ DEN!
Vítejte na kingfashion.com
NENECHTE SI UJÍT SKVĚLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Abyste měli jistotu, že nepřijdete o skutečné obchodní příležitosti, přihlašte se k našemu zpravodaji. Mnohé z našich nejlepších nabídek jsou prodávány výhradně našim registrovaným zákazníkům, kteří dostávají pravidelné e-mailové informace o novinkách a textové upozornění na mobil.
No thank you. I prefer to miss great deals and lose money.